header
Home
Algemene info
Indrukken
Eisen zorgpost
NJ 2004
Rodeo 2006
Nices 2006
Geselecteerd menu-itemNJ 2008
PiToMa 2008
Nices 2009
Scout-in 2009
Scouts2day
JubJam100
Smoelenboek
Zorg agenda
Gastenboek
TZ privé


Follow TOESzorg on Twitter

NJ 2008

De derde Nationale Jamboree werd in 2008 gehouden op landgoed Velder in Boxtel. Vier jaar na de totstandkoming van TOES-Zorg keren wij terug naar de bakermat. Tijdens dit 10 dagen durende kamp faciliteert TOES-Zorg de eerstelijnszorg voor de 4300 aanwezigen. Eerstehulpverleners, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en artsen stonden klaar voor raad en daad. Er zijn tijdens de NJ 2008 zo'n 1400 zorgcontacten geweest.

Ook Technische Hygiëne Zorg is een aspect dat door TOES-Zorg werd gefaciliteerd. Een uitdaging tijdens dit evenement deed zich voor in de vorm van een Virale Gastro-Enteritis. Door nauw samen te werken met de kampleiding, GGD, GHOR en nabijgelegen ziekenhuizen werd een grootschalige uitbraak voorkomen.

Naast een 24 uurs bereikbaarheidsdienst op de Zorgpost stond Team Zorg klaar met een First Responder Team (FRT) bestaande uit een arts, verpleegkundige en een chauffeur. Het FRT is in het leven geroepen om bij medische noodgevallen op het jamboree-terrein snel te kunnen reageren.


De Nationale Jamboree 2008 Zorgpost